مشاوره تخصصی کودک و نوجوان

مشاوره تخصصی کودک و نوجوان

کارگاه فرزند پروری:

1- دوران باردا ری از جمله آموزش ماساژ

2- مادر و  کودک تا یکسالگی

3- کودک 1 تا سه سالگی

4-  3 تا 6 سالگی

5-   6 تا 11 سالگی

 • تست استعداد یابی شناسایی جهت انواع هوش ها در کودک و نوجوان
 • همراهی والدین پس از انجام تست استعداد یابی در تمامی مراحل
 • بررسی وضعیت حسی و حرکتی کودک که نقش مهمی در جلوگیری از بسیاری از مشکلات دارد.
 • کارگاه مهارتهای زندگی کودک و نوجوان
 • کارگاه مادر و کودک هوش های هشتگانه – گروه سنی ۲٫۵ تا ۳٫۵ سال
 • درمان کم توجهی و بی توجهی
 • درمان بیش فعالی PCIT

کارگاه فرزند پروری:

در این کارگاه مهارت های اصلی تربیت کودک به والدین آموزش داده می شود.
این مهارت ها عبارتند از:

 • افزایش ارتباط با کودک
 • افزایش رفتارهای مثبت کودک
 • کاهش رفتارهای منفی کودک
 • اصول دستوردادن و قانون گذاشتن
 • مدیریت موقعیت های خارج از خانه

بازی یکی از راههایی است که کودک آرزوهایش را از طریق آن فاش می کند و به خود شکوفایی می رسد

از بازی درمانی برای رده سنی دو سال تا نوجوانی، برای زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج و نیز برای کاهش مشکلات هیجانی سالمندان همچون افسردگی و بحران های سالمندی استفاه می شود

بازی درمانی شناختی –  همچنین برای افزایش مهارت های مختلف در زندگی طراحی شده و ˈتراپلیˈ نیز اختصاصا برای مشکلات جدی کودک مانند بیش فعالی و اختلال نافرمانی مقابله ای ابداع شده و در آن از ساختار خانواده استفاده می شود

بازی درمانی یک زبان ارتباطی است و مهارت های استفاده از آن یک وسیله ضروری برای متخصصان سلامت روانی است که بویژه با کودکان سر و کار دارند، بازی درمانی فرصت مناسبی برای ابراز کودکان، اعتماد به نفس ، عزت نفس، مهارت حل مساله و شاد زیستن است و بدین وسیله آنها درک و پذیرفته می شوند

به این دلیل که رشد زبانی کودکان دیرتر از رشد شناختی آنها انجام می شود، راه ارتباطی آنان با محیط پیرامونی خویش، تنها بازی است

کودکان که نمی توانند به صورت گفتاری احساسات خود را بیان کنند در قالب اسباب بازی ها این کار را انجام می دهند