یک بخش صفحه خانگی

مشاوره روانشناسی تلفنی ، امروزه در ميان مردم گسترش بسياري يافته است و مزاياي بسياری دارد. روش مشاوره تلفنی روانشناسی بسياري از مردم را وا ميدارد تا از اين امكان براي رفع مشكلات روانشناختي خود استفاده كنند. مشاوره تلفني در ميان مشاوران نيز محبوبيت زيادي دارد ،چرا كه بسياري از افراد كه قادر به مشاوره حضوري نمي باشند، با اين روش ميتوانند از خدمات مشاوره ای بهره مند شوند. روش تلفني مشاوره روانشناختي اگرچه دير زماني است كه بوجود آمده، ولي هر روز در حال بهبود و پيشرفت روش هاي خود مي باشد. مركز مشاوره خورشید فردا با ارائه انواع روشهاي مشاوره روانشناسی تلفنی ، مشاوره حضوري پيشگام اين روش ها براي كاهش سختي دسترسي به مشاوره در سراسر ايران است.