درباره

جناب آقای دکتر محمد قمری

دکتری تخصصی مشاوره
استاددانشگاه آزاد اسلامی کرج و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
و عضو شورای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان البرز

سرکارخانم شهبازی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی-
پیش از ازدواج- زوج درمانی-
روان درمانگر
مشاوره کودک و نوجوان-بازی درمانی-اختلالات یادگیری-بیش فعالی

سرکارخانم ساغرانی

كارشناس ارشد روانشناسى بالينى
رواندرمانگردرحوزه افسردگى /اضطراب و وسواس
مشاوره پيش از ازدواج/ زوج درمانى/خانواده درمانى
تشخيص تيپهاى شخصيت
درمان اختلالات شخصيت
شناخت ودرمان اختلالات روان
آموزش مهارتهاى زندگى از جمله مهارت كنترل خشم /كنترل استرس واضطراب/ريلكسيشن/خودآگاهى/افزايش اعتماد بنفس و حرمت نفس…..
مشاوره در كليه امور مربوط به طلاق